Auto gevaarherkenning

 

Gevaarherkenning is het vroegtijdig opmerken, het herkennen en voorspellen van mogelijk gevaarlijke situaties en het juiste handelen om het gevaar af te wenden. Gevaarherkenning maakt deel uit van het theorie-examen bij het CBR. In het officiële CBR theorie-examen krijg je 25 vragen over gevaarherkenning. Bij elke vraag krijg je drie mogelijke antwoorden: remmen, gas loslaten of niks doen.

Remmen, gas loslaten of niks doen?

Je kiest voor remmen als je flink snelheid moet verminderen of zelfs moet stoppen. Voor gas loslaten kies je als er een mogelijk gevaar is, maar het gevaar nog niet direct zichtbaar is. Is er niks aan de hand, dan kies je voor niks doen. Op het CBR theorie-examen heb je 8 seconden om deze vragen te beantwoorden.

Let bij het beantwoorden van gevaarherkenningsvragen op de verkeersregels, verkeerstekens, markeringen en houd rekening met de wegcondities, weersomstandigheden en ieders veiligheid. Je kiest bijna altijd voor remmen als er sprake is van:

  • Slechte weersomstandigheden
  • Slechte wegomstandigheden
  • Grote snelheidsverschillen tussen verschillende weggebruikers
  • Files, opstoppingen of stremmingen
  • Gehandicapten, kinderen of fietsers
  • Wegversmallingen, smalle wegen, tegenliggers of obstakels
  • Inhalen en tegenliggers
  • Onoverzichtelijke of gevaarlijke situaties
  • Drukke (winkel)gebieden, scholen

Gevaarherkenning trainen

Via iTheorie vind je voorbeelden van de trainingsfilms. Deze films wijken af van de vragen die worden gesteld op het CBR theorie-examen en zijn bedoeld om je de gevaarherkenning te leren begrijpen. Je ziet in deze trainingsfilms een situatie zich ontwikkelen. Op een zeker moment wordt aan je gevraagd wat je in deze situatie zou doen: remmen, gas loslaten of niets. Daarna zie je de situatie zich verder ontwikkelen en je krijgt een duidelijke uitleg wat je had moeten doen en waar je op had moeten letten. zodat je bij het examen de inzicht hebt om goed te kunnen antwoorden  op elke situatie

cbr ontwikkeld nieuw systeem

Deel deze pagina