2 to drive

2todrive spoedcursus

2todrive

Uitleg m.b.t. examens

Vanaf 16 jaar mag het theorie-examen worden gedaan bij
 het CBR.  De geldigheid van het theoriecertificaat is   
18 maanden. De leerling mag beginnen met lessen  
vanaf 16,5 jaar en examen doen op hun 17e verjaardag,  
Bij een goed resultaat kun je een tijdelijk rijbewijs krijgen.
Hiermee mag onder begeleiding worden gereden tot je   
18 jaar word. Op de 18 verjaardag gaat het tijdelijk rijbewijs 
 automatisch over in een definitief Rijbewijs  
         
Bovendien gelden nog enkele andere regels voor de jongeren:
het tijdelijke rijbewijs is alleen in Nederland geldig en de 
begeleiderpas, met daarop namen van de begeleiders   
( minimaal 1 en maximaal 5 begeleiders ), dient altijd mee
genomen te worden tijdens het rijden en er is toestemming
van ouders/verzorgers vereist omdat men nog geen 18 jaar is.
         
De begeleiderpas kan zo’n 10 weken, voorafgaand aan het 
 rijexamen, worden aangevraagd bij het gemeentehuis of 
stadskantoor zodat deze gelijktijdig kan worden meegegeven
bij het ophalen van het rijbewijs.  
         
Eisen voor de begeleiders:    
Begeleiders moeten minimaal 5 jaar het rijbewijs hebben,
tenminste 27 jaar oud zijn en geen antecedenten zoals een
EMG of EMA hebben gehad. Verder mag hij niet onder  
invloed van bijvoorbeeld alcohol of drugs zijn.  
         
Voor begeleiders zou het heel nuttig zijn dat ze eens een les
meerijden en informatie krijgen hoe ze als coach en niet
als instructeur kunnen functioneren. Rijden kunnen deze
personen al, dat hoeven ze niet meer te leren.  

Info

Meer weten over 2toDrive?

Je kunt alle informatie over 2toDrive vinden op de websites van het CBR en de website van 2toDrive. Daar vind je ook antwoorden op veelgestelde vragen en kun je je aanmelden als coach en kun je de begeleiderspas aanvragen.

Meer informatie op www.cbr.nl Meer informatie op www.2todrive.nl